Thép đen định hình UC

Thép chữ Z mạ kẽm công nghiệp

28.600 VNĐ

- Thép chữ Z mạ kẽm công nghiệp, dày từ 1,5-04 mm

- Thanh dài MAX 12m

- Thép chữ Z mạ kẽm công nghiệp, dày từ 1,5-04 mm

- Thanh dài MAX 12m

Thép đen định hình chữ Z

Thép chữ Z