Thép UC sơn chống gỉ

Thép chữ UC sơn chống gỉ

26.400 VNĐ

- Thép chữ U, C, sơn chống gỉ dày từ 1,5-0,4 mm

- Thanh dài Max 12m

- Thép chữ U, C, sơn chống gỉ dày từ 1,5-0,4 mm

- Thanh dài Max 12m

Thép UC sơn chống gỉ

Thép UC sơn chống gỉ