Thép đen định hình chữ Z

Thép đen định hình Z

20.400 VNĐ

- Thép chữ Z, dày từ 1,5-04 mm

- Thanh dài MAX 12m

- Thép chữ Z, dày từ 1,5-04 mm

- Thanh dài MAX 12m

Thép đen định hình chữ Z

Thép đen định hình chữ Z