Thép đen định hình UC

Thép đen định hình UC

19.200 VNĐ

- Thép chữ U, C dày từ 1,5-04 mm

- Thanh dài MAX 12m

- Thép chữ U, C dày từ 1,5-04 mm

- Thanh dài MAX 12m

Thép đen định hình UC

Thép đen định hình UC