Thép đen định hình UC

Thép chữ UC mạ kẽm công nghiệp

26.400 VNĐ

- Thép chữ U, C, mạ kẽm công nghiệp, dày từ 1,5 – 0,4 mm

- Thanh dài Max 12m

- Thép chữ U, C, mạ kẽm công nghiệp, dày từ 1,5 – 0,4 mm

- Thanh dài Max 12m

Thép đen định hình UC

Thép  UC