Vách ngăn

Showing 1–20 of 21 results

 • Tấm panel cách nhiệt dầy 100 – tôn dầy 0.5

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1140mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm/ độ dài tấm: 100mm/ Max 3000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 0.5mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 100mm, tỷ trọng 45kg/m3

  Giá: 829.400 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 100 – tôn dầy 0.5

  829.400 VNĐ
  Mua
 • Tấm panel cách nhiệt dầy 100 – tôn dầy 0.6

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1140mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm/ độ dài tấm: 100mm/ Max 3000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 0.6mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 100mm, tỷ trọng 45kg/m3

  Giá: 885.500 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 100 – tôn dầy 0.6

  885.500 VNĐ
  Mua
 • Tấm panel cách nhiệt dầy 100 – tôn dầy 1.0

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1140mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm/ độ dài tấm: 100mm/ Max 3000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 1.0mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 100mm, tỷ trọng 45kg/m3

  Giá: 1.114.300 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 100 – tôn dầy 1.0

  1.114.300 VNĐ
  Mua
 • Tấm panel cách nhiệt dầy 50 – tôn dầy 0.6

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1160mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm/ độ dài tấm: 50mm/ Max 3000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 0.6mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 50mm, tỷ trọng 45kg/m3

  Giá: 613.800 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 50 – tôn dầy 0.6

  613.800 VNĐ
  Mua
 • Tấm panel cách nhiệt dầy 50 – tôn dầy 0.8

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1160mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm/ độ dài tấm: 50mm/ Max 3000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 0.8mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 50mm, tỷ trọng 45kg/m3

  Giá: 727.100 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 50 – tôn dầy 0.8

  727.100 VNĐ
  Mua
 • Tấm panel cách nhiệt dầy 60 – tôn dầy 0.5

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1160mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm/ độ dài tấm: 60mm/ Max 3000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 0.6mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 60mm, tỷ trọng 45kg/m3

  Giá: 611.600 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 60 – tôn dầy 0.5

  611.600 VNĐ
  Mua
 • Tấm panel cách nhiệt dầy 60 – tôn dầy 0.6

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1160mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm/ độ dài tấm: 60mm/ Max 3000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 0.6mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 60mm, tỷ trọng 45kg/m3

  Giá: 668.800 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 60 – tôn dầy 0.6

  668.800 VNĐ
  Mua
 • Tấm panel cách nhiệt dầy 75 – tôn dầy 0.35

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1140mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm/ độ dài tấm: 75mm/ Max 3000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 0.35mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 75mm, tỷ trọng 45kg/m3

  Giá: 607.200 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 75 – tôn dầy 0.35

  607.200 VNĐ
  Mua
 • Tấm panel cách nhiệt dầy 75 – tôn dầy 0.4

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1140mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm/ độ dài tấm: 75mm/ Max 3000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 0.4mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 75mm, tỷ trọng 45kg/m3

  Giá: 635.800 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 75 – tôn dầy 0.4

  635.800 VNĐ
  Mua
 • Tấm panel cách nhiệt dầy 75 – tôn dầy 0.5

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1140mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm/ độ dài tấm: 75mm/ Max 3000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 0.5mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 75mm, tỷ trọng 45kg/m3

  Giá: 693.000 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 75 – tôn dầy 0.5

  693.000 VNĐ
  Mua
 • Tấm panel cách nhiệt dầy 75 – tôn dầy 0.6

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1140mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm/ độ dài tấm: 75mm/ Max 3000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 0.6mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 75mm, tỷ trọng 45kg/m3

  Giá: 750.200 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 75 – tôn dầy 0.6

  750.200 VNĐ
  Mua
 • Tấm panel cách nhiệt dầy 75 – tôn dầy 0.8

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1140mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm/ độ dài tấm: 75mm/ Max 3000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 0.6mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 75mm, tỷ trọng 45kg/m3

  Giá: 864.600 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 75 – tôn dầy 0.8

  864.600 VNĐ
  Mua
 • Tấm Panel cách nhiệt dầy 50 – tôn dày 0.35

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1160mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm 50mm

  - Độ dài tấm Max 3000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 0.35mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 50mm, tỷ trọng 45kg/m3

   

  Giá: 470.800 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm Panel cách nhiệt dầy 50 – tôn dày 0.35

  470.800 VNĐ
  Mua
 • Tấm panel cách nhiệt dầy 100 – tôn dầy 0.4

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1160mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm/ độ dài tấm: 100mm/ Max 4000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 0.4mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 100mm, tỷ trọng 38- 40kg/m3

  - Ở đầu tấm phía bên trong theo chiều ngang có U90x50x1.2 ( Cách mặt tôn 5mm đảm bảo cách nhiệt, tác dụng giữ Vít lắp ráp và tăng khả năng chịu lực đầu tấm)

  Giá: 772.200 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 100 – tôn dầy 0.4

  772.200 VNĐ
  Mua
 • Tấm panel cách nhiệt dầy 50 – tôn dày 0.45

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dạng khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1160mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm 50mm

  - Độ dài tấm Max 4000mm

  - Tôn lạnh mầu dày 0.45mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 50mm, tỷ trọng 40kg/m3

  Giá: 
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 50 – tôn dày 0.45

  Read More
 • Tấm Panel cách nhiệt dầy 50 – tôn dày 0.4

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng màu ghi sáng, ghép nối định dạng khớp chữ T, lớp giữa PU

  - Khổ rộng tấm 1160mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm 50mm

  - Độ dài tấm Max 4000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 0.40mm, sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS G3312).

  - Có độ bền ngoài trời 20-25 năm

  - Lớp PU chống cháy lan dày 50mm, tỷ trọng 40kg/m3.

  Giá: 499.400 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm Panel cách nhiệt dầy 50 – tôn dày 0.4

  499.400 VNĐ
  Mua
 • Tấm panel cách nhiệt dầy 50 – tôn dầy 0.5

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1160mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm/ độ dài tấm: 50mm/ Max 3000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 0.5mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 100mm, tỷ trọng 45kg/m3

  Giá: 556.600 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 50 – tôn dầy 0.5

  556.600 VNĐ
  Mua
 • Tấm panel cách nhiệt dầy 60 – tôn dầy 0.8

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1160mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm/ độ dài tấm: 60mm/ Max 6000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 0.8mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 60mm, tỷ trọng 38- 40kg/m3

  Giá: 782.650 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 60 – tôn dầy 0.8

  782.650 VNĐ
  Mua
 • Tấm panel cách nhiệt dầy 60 – tôn dầy 0.4

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1160mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm/ độ dài tấm: 60mm/ Max 6000mm

  - Tôn lạnh mầu dày 0.40mm, sảm xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS G3312)

  - Độ bền ngoài trời 20-25 năm

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 60mm, tỷ trọng 38- 40kg/m3

  Giá: 554.400 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 60 – tôn dầy 0.4

  554.400 VNĐ
  Mua
 • Tấm panel cách nhiệt dầy 100 – tôn dầy 0.8

  - Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

  - Khổ rộng tấm 1160mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

  - Độ dày tấm/ độ dài tấm: 100mm/ Max 4000mm

  - Tôn lạnh mạ mầu dày 0.8mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

  - Lớp PU chống cháy lan dầy 100mm, tỷ trọng 38- 40kg/m3

  - Ở đầu tấm phía bên trong theo chiều ngang có U90x50x1.2 ( Cách mặt tôn 5mm đảm bảo cách nhiệt, tác dụng giữ Vít lắp ráp và tăng khả năng chịu lực đầu tấm)

  Giá: 999.900 VNĐ
  VACH-NGAN-3

  Tấm panel cách nhiệt dầy 100 – tôn dầy 0.8

  999.900 VNĐ
  Mua