VACH-NGAN-3

Tấm panel cách nhiệt dầy 50 – tôn dày 0.45

- Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dạng khớp chữ T

- Khổ rộng tấm 1160mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

- Độ dày tấm 50mm

- Độ dài tấm Max 4000mm

- Tôn lạnh mầu dày 0.45mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

- Lớp PU chống cháy lan dầy 50mm, tỷ trọng 40kg/m3

- Tôn lạnh 2 lớp ngoài có cán gân tăng cứng mầu ghi sáng, ghép nối định dang khớp chữ T

- Khổ rộng tấm 1160mm, lắp ghép hữu dụng 1140mm

- Độ dày tấm 50mm

- Độ dài tấm Max 4000mm

- Tôn lạnh mầu dày 0.45mm, SX theo tiêu chuẩn JIS G3312

- Lớp PU chống cháy lan dầy 50mm, tỷ trọng 40kg/m3

 

 

VACH-NGAN-1